• Branding og Marketing af Formidlere og Vidensvirksomheder

    Gen | kend | e: vb., -r: identificere en person eller virksomhed (blandt flere) som allerede kendt eller som repræsentant for en type.